Danmark: Tuesday, May 11, 2021
© 2021 HAStoSEE.COM
Gratis - Del Gerne
Gratis - Del Gerne
Online Læsere: 42
(5 kikker bare på de flotte billeder)
Danmark og hele den vestlige verden er ved at gå til grunde, godt hjulpet af den politisk korrekte venstreorienterede fakenews bølge der hersker i både politik og medier. Vi har samlet artikler fra Websites som kæmper mod denne udvikling.
To mænd dømt for at ødelægge sandklit ved Skagen


To mænd på 62 og 39 år blev fredag i Retten i Hjørring idømt 60 dages betinget fængsel for groft hærværk og for flere overtrædelser af naturbeskyttelsesloven ved i oktober 2019 at have at ødelagt en fredet sandklit ved Skagen Sønderstrand.

Dommen blev for begge mænds vedkommende betinget af 80 timers samfundstjeneste.

Retten fandt det bevist, at den 62-årige havde betalt den 39-årige 10.000 kroner for at flytte en større mængde sand og beplantning fra det fredede område med en læssemaskine. 10.000 kroner, som, retten vurderede, nu skal konfiskeres fra den 39-årige.

Mændene blev både dømt for hærværk, for at gjort skade på et fredet område og for at have forvoldt skade på landskabelige og kulturhistoriske værdier.

 

Skader økonomisk, kulturelt og naturmæssigt

I dommen lagde retten særlig vægt på, at der var tale om ødelæggelse af et fredet område med en særlig beskyttelsesmæssig interesse.

”Dommen viser, at det er en alvorlig sag, når man helt forsætligt gør skade på et stykke fredet og særligt beskyttelsesværdig natur, der har stor betydning for rigtig mange mennesker. Jeg er tilfreds med, at dommeren meget tydeligt betonede grovheden i at ødelægge et klitlandskab på den måde uden blik for den almindelige offentligheds ret og interesse i at kunne færdes i uberørt natur.  Selvom området er forsøgt genetableret, er der sket skader både økonomisk, kulturelt og naturmæssigt, ” siger specialanklager Jan Østergaard.

Den 39-årige erkendte delvist, mens den 62-årige nægtede alle forhold. Begge udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Source link

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2021 HAStoSEE.COM - Rigtige Nyheder

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account