Den Korte Avis | Friheden til at ytre sig er uinteressant, når det ytrede ikke støder eller generer nogen+

Den Korte Avis | Friheden til at ytre sig er uinteressant, når det ytrede ikke støder eller generer nogen