mere+

Den Korte Avis | Gymnasieelever fra Roskilde tog en tur til Sverige – det gik helt galt, og det kan vi lære meget af