mere+

Den Korte Avis | Dødstallet i Sverige stiger – den svenske “model” til bekæmpelse af coronavirus er dybt problematisk