Den Korte Avis | Den islamiske terrorist fra London planlagde terror i 2010 med otte andre – nu er seks af dem på fri fod+

Den Korte Avis | Den islamiske terrorist fra London planlagde terror i 2010 med otte andre – nu er seks af dem på fri fod