Document | Wilhelm Marstrander Liggende model(1833)+

Document | Wilhelm Marstrander Liggende model(1833)