Hoteller og restauranter har kniven for struben+

24Nyt | Joe Biden er en inkarneret racist