Den Korte Avis | Se listen her: I alt 14 imamer er på regeringens liste over hadprædikanter – men imamer dømt for at prædike jødehad i Danmark mangler+

Den Korte Avis | Se listen her: I alt 14 imamer er på regeringens liste over hadprædikanter – men imamer dømt for at prædike jødehad i Danmark mangler