Document | Portrett av dikteren Andreas Munch (c. 1850)+

Document | Portrett av dikteren Andreas Munch (c. 1850)