Mutah er et shiitisk islamisk ægteskab, der kan vare fra et minut til 99 år, men som oftest varer ægteskabet fra en time til et par måneder. Det er en form for prostitution, hvor shiamuslimer praktiserer kortvarige ægteskaber i bytte for penge. For at handlen kan være halal, skal “ægteskabet” legitimeres af en religiøs leder, som får løn for opgaven. Svensk TV afslørede for nylig, at Islamic Cultural Center (ICC) i Oslo tilbyder sådanne halal alfons-tjenester.

Hvis SVT’s afsløring er korrekt, er det opsigtsvækkende. For ICC er en hård kerne af sunni-moskeen. Og i sunni-islam er mutah forbudt. Sunnimuslimer ser ned på shiitter, der praktiserer denne handel med piger og kvinder.

Shia og Sunni, et fjendskab

Konflikterne mellem sunni- og shiamuslimer har også været dybtgående lige siden islams begyndelse, deraf væbnede angreb (terror) på hinandens moskeer i lande som Irak og Pakistan. Konflikten handler om, hvem der skal være Muhammeds efterfølger. De, der samledes omkring profetens fætter og svigersøn Ali ibn Abi Talib , blev kaldt  shi’at ali , “Alis parti” eller “Alis tilhængere.” Den anden hovedgruppe, sunnimuslimer, som ikke ønskede at forbinde ledelsen med profetens nærmeste familie, blev kaldt ahl al-sunna wa al-jama’ah , “folket med tradition og fællesskab.” Denne gruppe understregede troskab til  profetens sunnah (tradition) og hævdede, at profetens efterfølger (kalif) skulle vælges.

Når det kommer til retspraksis, adskiller shiitterne sig meget fra sunnierne. Kun shiitter accepterer midlertidige/tidsbegrænsede ægteskaber, også kaldet fornøjelsesægteskaber, eller mutah på arabisk.

Netop derfor er afsløringen til SVT meget opsigtsvækkende. Hvis det er rigtigt, at ICC praktiserer mutah, kan jeg ikke se anden forklaring, end at det handler om økonomisk gevinst. I SVT’s afslørende dokumentar kommer det frem, at en imam kan tage op til 20.000 kroner for sådan et ægteskab.

Mutah overtræder alfonsparagraffen (organiseret køb af seksuelle ydelser), og i brudegaven ligger køb af kvinden, hvilket også er forbudt i henhold til norsk straffelov. Ved tvang eller groft udnyttelse af kvinder i en udsat situation vil også straffelovens paragraffer om menneskehandel være relevante.

Hvis ICC praktiserer mutah, bør statsadministratoren, Valgjerd Svarstad Haugland, selvfølgelig på banen. Så burde ICC miste retten til at gifte sig , og det bør også overvejes, om dette forhold ikke er så alvorligt, at grundlaget for statsstøtte falder. Hvis en shiitisk moské i Oslo SVT har tjekket, bør SVT afvise hurtigst muligt og rette fejlen.

Også polygami

Allerede i 2004 blev lignende forhold afsløret i ICC. Dengang handlede det om åben, skriftlig fremme af polygami i en pjece på 19 sider, Polygamy (Polygamy) in Islam . Pjecen er dateret 2002, 2. oplag og med 1.00o eksemplarer i dette oplag. (Vi er i besiddelse af en kopi, som vi har fået fra ICC’s bibliotek.) Vi har gennem årene tænkt, at det er meget sandsynligt, at ægteskaber og skilsmisser i denne moske finder sted i overensstemmelse med sunni-islamisk familielov, hvor kvinder er frataget fx de fleste muligheder for skilsmisse, og at det er accepteret, at mænd indgår i polygami efter sharia med rektors/imams godkendelse.

Vi har sendt en anmodning til SVT’s Assignment Review, af reporter Katia Wagner, for at bekræfte/afvise, at det er ICC, der er blevet afsløret:

Kære K Wagner

Jeg har set din gode og vigtige dokumentar om mutah-ægteskab. Da jeg er fra Norge, lagde jeg især mærke til, at du undersøgte forholdene i det, du angiver som Islamisk Kulturcenter (ICC). Der er tale om en ren sunnimoske grundlagt af den pakistanske Jamaat-bevægelse, og sunnimuslimer praktiserer som bekendt ikke mutah, kun shiamuslimer.

Kunne du have givet det forkerte navn på moskeen, og at den rigtige moské er den største shiitiske moské i Norge, Tauheed-moskeen? Her er et link til denne moske http://www.tauheed.no/index.php/nb/

Jeg arbejder med politik i en tænketank (Human Rights Service) omkring blandt andet værdispørgsmål, og jeg håber derfor, du kan bekræfte/afkræfte, om det virkelig var i ICC, du afslørede disse forhold.

Med venlig hilsen Hege Storhaug, Human Rights Service

Uanset om det er ICC eller Tauheed (eller andre), der er blevet afsløret, burde sagen vække reaktioner i Stortinget med et krav om, at den ansvarlige minister Kjersti Toppe svarer særskilt. Det bør ligestillingsminister Anette Trettebergstuen også gøre.

Lige før denne artikel blev offentliggjort, så vi på HRS’ Facebook-side i dag, at ICC’s Arshad Jamil afviser påstande HRS sendte tre mails til SVT herom, den første i går, og to frem til i dag midt på dagen, foruden at have forsøgt at komme i kontakt med redaktionen for Uppdrag Granskning (UG), der ikke har kontortid d. fredage. På Facebook har Affaldsombudsmanden her til eftermiddag lagt et mailsvar fra Ali Fegan i UG , som beklager den fejl, der er begået. Det var ikke ICC, der blev afsløret, men Fegan oplyser ikke, hvilken Oslo-moske UG besøgte.

Det er mærkeligt, at SVT kan lave sådan en fejl. Jeg reagerede instinktivt, da jeg så kortet over moskeer, de havde besøgt, netop fordi jeg ved, at sunni-islam slet ikke accepterer mutah.