Mette Frederiksen vil nu gennemføre Mogens Glistrups politik

Mette Frederiksen vil nu gennemføre Mogens Glistrups politik


Debatindlæg af Erling Askjær Jørgensen, fhv. folketingsmedlem i Fremskridtspartiet

Som stadig værende politisk ”nørd” lytter jeg hvert nytår til Dronningens og statsministerens Nytårstaler.

Vort forslag i Fremskridtspartiet, fremsat i 1972 og stadig gældende, var klart formuleret af Mogens Glistrup og jeg bakkede 100% op. Det tog udgangspunkt i Grundlovens § 75, hvilket betyder, at ingen arbejdsfør borger kan modtage nogen som helst ydelse fra det offentlige, uden at vedkommende yder 37 timers arbejde for det offentlige eller på det private arbejdsmarked. 

Forslaget omfatter selvsagt ikke folke- og invalidepensionister, syge og handicappede, men retter sig primært mod de mindst 200.000 mennesker, der bor i Danmark og modtager offentlige ydelser år efter år. Uden at yde noget til gengæld overhovedet.  Gruppen består mest af indvandrede kvinder, som ikke gider lære dansk, og kun vil være iklædt gevandter, så de ikke kan udføre noget seriøst på arbejdsmarkedet. Gruppen omfatter også en andel unge, som har alderen til at være i job og på arbejdsmarkedet.  

Lediggang er Roden til alt ondt, og derfor skal alle unge, når de ikke længere er under uddannelse, melde sig til at udføre 37 timers anvist arbejde, hvis de vil modtage nogen form for offentlig ydelse.  Det er klart, at ikke alle har evnen til straks at udføre et hvilken som helst job, men så må det offentlige betale en mindsteløn til disse borgere, og så sende dem ud som gratis arbejdskraft i den private eller i den offentlige sektor, således at alle vil være pligtige at udføre det arbejde, de får anvist, hvis offentlig ydelse ønskes.  

Dette oprindelige forslag fra Fremskridtspartiet er identisk med Statsministerens forslag om 37 timers arbejdspligt, som bakkes op af stort flertal i Folketinget, og som indeholder begrebet ”Gør din pligt, og kræv din ret”. Det røde blufnummer, ”Arne-pensionen”, skal omgående stoppes helt. 

Og selvsagt skal vi ikke have et par hundrede borgere i den arbejdsdygtige alder til at ”nasse” på samfundet, år efter år. Bravo til Statsministeren for nu at ville gennemføre det gode forslag fra Fremskridtspartiets politik.

Og sandelig vil alle partier nu have gennemført et andet element fra Fremskridtspartiets politik. Overflødigt bureaukrati skal afskaffes, hvilket betyder, at alle ”papirnussere” skal overføres til nyttigt arbejde og ingen offentligt ansatte skal spilde deres tid med unødigt bureaukrati.  Vores indsats i Fremskridtspartiet var ikke spildt. Nu siver vor politik lige så langsom ind i de fleste partier i Danmark. TAK.

Lige nu forhindrer Covid-19 restriktioner massiv indvandring fra de mellemøstlige lande.  Dette skal være permanent til alle tider. Danmark skal forblive et kristent land, uden mere og mere muslimsk infiltration.

Danmark har en meget ældrefjendtlig politik. Dette skal løses helt fra bunden, helt som det foreslås af Nye Borgerlige.  Vi har hårdt brug for en helt ny menneskelig politik på ældreområdet.

Source link