Mette Frederiksen vil nu gennemføre Mogens Glistrups politik

Lavere fødselstal er vejen frem


Debatindlæg af Frank Dahlgaard, cand.polit. & fhv. medlem af Folketinget.

Færre børn og en faldende befolkning vil være en stor lykke, især i Danmark.
Nytårsdag viste TV-avisen et længere indslag med en kvinde, som havde valgt ikke at få børn. Hendes begrundelse var, at i en verden med truende klimaforandringer og forurening er det ansvarsløst at sætte børn i verden. Hele vinklingen på dette indslag var, at færre fødsler og en faldende befolkning vil blive et stort problem. Der vil jo blive mangel på børn til vuggestuer, børnehaver og skoler, og på længere sigt bliver der også mangel på arbejdskraft. 

Sikke dog en gang overfladisk pølsesnak. Tag jer dog sammen, TV-journalister, og slå hjernen til!

Vi er i Danmark i dag tæt på 6 millioner mennesker. Hvor mange skal vi egentlige være? Skal vi op på 17 millioner, som i det endnu mere overbefolkede Holland? Danmark er allerede i dag stærkt overbefolket. Vi har en befolkningstæthed på over 130 personer pr. kvadratkilometer. I Sverige, Norge og Finland er de omkring 20 personer pr. kvadratkilometer. Hvor det i de øvrige nordiske lande er muligt at opleve ægte vild natur og stilhed, er dette ikke muligt i Danmark. Der er trafiklarm, asfalt og beton over det meste. Jo flere mennesker, jo mere forurening og CO2-udslip. Da jeg blev født for 75 år siden, var der 2½ milliard mennesker i verden. Nu er vi tæt på 8 milliarder mennesker. Og verdens befolkning vokser hvert eneste år med ca. 70 millioner mennesker (levendefødte minus døde). Det svarer til, at verdens befolkning vokser med hele Frankrigs befolkning – år efter år. Dét er da et problem. Denne befolkningstilvækst er selvfølgelig en væsentlig årsag til forurening, drivhusgasser og klimaproblemer.

Nej, færre fødsler og en faldende befolkning – også i Danmark – er ikke noget problem, men det modsatte. 

Folk skal naturligvis ikke føde børn af hensyn til beskæftigelsen i vuggestuer, børnehaver og skoler. Det må og skal anstændigvis være omvendt: Det er institutionerne, der skal tilpasse sig til børnetallet. Og der bliver ikke mangel på arbejdskraft på grund af et faldende folketal. Færre mennesker betyder nemlig en mindre efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser. Det medfører en mindre produktion og dermed behov for mindre arbejdskraft. Så tingene følges ad: Udbuddet tilpasser sig efterspørgslen. Samtidig vil antallet af gamle vokse adskillige årtier endnu, så behovet for pleje i ældresektoren vil vokse. Hér bliver der behov for mere arbejdskraft.

Men kan vi klare den voksende ”ældrebyrde”, som følger med en faldende befolkning? Ja selvfølgelig kan vi dét, også helt uden brug af arbejdskraft udefra. Se blot på Japan, et moderne industrisamfund, der har verdens ældste befolkning. Japanernes drømmer ikke om at importere arbejdskraft udefra. De klarer opgaverne i ældresektoren med moderne teknologi, og når de kan, så kan vi selvfølgelig også.

Det er i mine øjne forfærdeligt, som vi danskere har mishandlet vores eget land. Der er ingen natur tilbage i Danmark. Det, vi kalder skove, er typisk plantager. Heder, moser og engdrag er erstattet af opdyrkede marker. Blomsterne i vejsiderne er for længst sprøjtet væk. Det er jo ukrudt i landmændenes øjne. Vi har som folk absolut ingen moralsk ret til at fortælle udviklingslandene, hvordan de skal passe på naturen, herunder regnskoven. Det meste af Danmark var en gang dækket af skov, men vil fældede det hele væk og har de seneste 100 år plantet ”skov”. Som udgør under 15 pct af landets areal.

Fødselstallet i Danmark og det øvrige Norden er nu nede på omkring 1,6 barn pr. kvinde, og dét skal vi ikke prøve at modvirke. Vi skal tværtimod være glade for udviklingen. Og meget gerne tilskynde folk til at få endnu færre børn. Danmark skal være et foregangsland, men de er faktisk nået meget længere end os i Syd- og Østeuropa, hvor fødselstallet længe har ligget nede på ca. 1,2 barn pr. kvinde eller endnu lavere.

Det er på tide, at journalister og politikere herhjemme vågner op og indser, at den danske befolkning ikke bør fortsætte med at vokse. En væsentlig del af løsningen for både vores egne miljøproblemer og hele verdens ligger i at får folketallet ned. Vi kan da starte med at glæde os over det synkende fødselstal.

Source link