Klumme: Kronen er bomstærk - 24NYT

Klumme: Kronen er bomstærk – 24NYTKlummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Nationalbanken brugte i december 47 milliarder kr. på at holde eurokursen oppe. Den danske valutakasse er ved årsskiftet oppe på rekordniveau.

Den danske krone er bomstærk, og Nationalbanken har svært ved at holde kronekursen nede i nærheden af den aftalte centralkurs på 7,46 kr. pr. euro. Hele sidste år (2021) har Nationalbanken jævnligt måtte intervenere for at holde eurokursen oppe og kronekursen nede. I efteråret valgte Nationalbanken ligefrem at foretage en selvstændig dansk rentenedsættelse for at dæmme op for pengestrømmen ind i Danmark. En lavere rente gør det nemlig mindre attraktivt at placere sine penge i Danmark.
Tilliden til dansk økonomi er imidlertid så stor, at pengene er fortsat med at strømme ind og presse kronekursen op. Alene i december har Nationalbanken måtte bruge 47 milliarder kr. på at opkøbe valuta, først og fremmest euros. Det er ikke imidlertid noget problem, for Nationalbanken laver jo selv de danske kroner, som euroerne opkøbes med.

 Den danske valutabeholdning er ved årsskiftet oppe på 530 milliarder kr. oplyser Nationalbanken i en pressemeddelelse tirsdag.  Der er tale om en stigning i valutareserverne alene i december på godt 48 milliarder kr. Bortset fra nogle få uger under ”den omvendte valutakrise” i 2015, har den danske valutabeholdning ikke været større end nu. I hele 2021 brugte nationalbanken 122 milliarder kr. på at holde kronen nede og euroen oppe.

Siden euroens oprettelse 1. januar 1999 har vi ikke oplevet et helt år, hvor kronen konstant har været bomstærk over for euroen. Kronekursen har hele sidste år ligget på 7,43 – 7,44 kr. pr. euro, hvilket er klart under den aftalte centralkurs på 7,46 kr. pr. euro. Det synes at være en ganske lille afvigelse fra centralkursen, men det skyldes ene og alene Nationalbankens betydelige støtteopkøb af euros suppleret med en nedsættelse af den danske rente.

Rentens højde afspejler tilliden til et lands økonomi og valuta, og den danske rente er rekordlav. Danmarks Nationalbank var den første centralbank i hele verden, der sænkede sin rente til under nul. Vi står således med en bomstærk kronevaluta og en tillid til dansk økonomi, som er historisk høj.
Samtlige økonomiske nøgletal for Danmark er da også flotte: Lav arbejdsløshed, meget store overskud på betalingsbalancen, rekordstore tilgodehavender i udlandet, en kanonstærk konkurrenceevne, en historisk lav rente, en kraftig økonomisk vækst og en offentlig gæld som pr. indbygger er markant lavere end i Tyskland. Og altså: En kronevaluta, som er bomstærk.

Source link