Danmark: Sunday, July 04, 2021
© 2021 HAStoSEE.COM
Gratis - Del Gerne
Gratis - Del Gerne
Online Læsere: 43
(5 kikker bare på de flotte billeder)
Danmark og hele den vestlige verden er ved at gå til grunde, godt hjulpet af den politisk korrekte venstreorienterede fakenews bølge der hersker i både politik og medier. Vi har samlet artikler fra Websites som kæmper mod denne udvikling.

Dommedagsprofetier og børn kontra videnskab

Af: Michael von Qvalen

Enhver kan gå ind på Experimentariums hjemmeside og læse følgende, som nok vil komme bag på de fleste:

”Det er faktisk endnu ikke eksperimentelt bevist, at temperaturstigningen (den globale opvarmning) skyldes den øgede koncentration af drivhusgasser.”

Altså når ”klimaforskere”, politikere og medier (klimaeliterne) igennem 30 år har tudet verdens befolkninger ørene fulde af, at det er den menneskelige udledning af CO2, der er skyld i en global opvarmning, så har de ikke haft videnskabeligt belæg for at gøre det!

James Hansen er amerikaner og en af de mest indflydelsesrige ”klimaforskere”. Han var den første, der fik sat påstanden om, at mennesket er skyld i den globale opvarmning, på den politiske dagsorden. Det skete i 1988 i en tale til den amerikanske kongres. Han postulerede her, at den globale opvarmning var gået i gang. Således var der, påstod han, ingen tid at spilde. Politikerne skulle handle nu, for at undgå ellers snarligt forekommende katastrofer for menneskeheden.

Siden har Hansen fremsat flere dommedagsprofetier. F.eks. hævdede han i 2008 (sammen med andre ”klimaforskere”), at Arktis inden for 5-10 år ville være isfri i sommerperioden. I dag – 11 år senere – kan vi konstatere, at dette ikke er sket. Året efter (2009) kunne Hansen så fortælle den nyindtrådte præsident, Barack Obama, at denne kun havde 4 år til at redde verden fra altødelæggende klimaforandringer implicerende jordens undergang. Her i 2019 eksisterer jorden lykkeligvis stadig.

Belært af mange fejlslagne og absurde dommedagsprofetier a lá Hansens er ”klimaforskerne” blevet mere forsigtige med at offentliggøre deres eksotiske fremtidsprognoser. Noget tilsvarende kan man ikke beskylde medierne og visse politikere for. F.eks. den 29-årige, infantile og direkte ubegavede amerikanske politiker, Alexandria Ocasio-Cortez (Demokraterne). Ifølge hende går jorden under om 12 år, hvis ikke politikerne gør noget nu!

Sammen med andre fra Det Demokratiske Parti er Cortez ”arkitekt” bag en ny klimaplan: The Green New Deal. Planen, indeholder bl.a. følgende hovedpunkter: Fuldstændig afvikling af anvendelse af fossile brændstoffer (olie, gas, kul, mm.) inden for 10 år. Disse afløses af vedvarende energiformer inden for 10 år. Eliminering af AL lufttrafik, der skal erstattes med ”high-speed”-tog indenfor 10 år (Hvordan mon amerikanerne så kommer til f.eks. Europa? High-speed både?). Stop for kødproduktion og for køernes metanudslip ved hjælp af veganisme og eliminering af større kvægbestande indenfor 10 år. Nedrivning eller opgradering til nye miljøstandarder gældende for ALLE (hundreder af millioner) bygninger i USA! Selvfølgelig indenfor 10 år. Bilerne skal så vidt muligt erstattes af offentlig trafik og eller være ”nul-CO2 udledende” inden for 10 år. Osv. Det kan nævnes, at planen er vurderet til at koste op til 93 trillioner dollars (630 milliarder DKr.). USA’s samlede årlige budget er på 3.5 trillioner dollars!

Ifølge medierne deltog millioner af børn og meget unge (12-20-årige) i 150 lande i klimademonstrationerne fredag den 20. sept. 2019. Ligesom den infantile Cortez tror disse børn, at hvis ikke politikerne straks reagerer med omkalfatrende tiltag i relation til den menneskelige udledning af CO2, så vil livet på jorden inden for de næste 10 – 12 år enten være forbi eller som minimum være umuligt at redde.

Som bekendt udgør børn/meget unge et segment af jordens befolkning, der hverken har praktisk erfaring eller intellektuel modenhed til at forstå og træffe selvstændige vurderinger/beslutninger i en politisk voksenverden. Derfor har børnedemonstranterne næppe heller opnået deres klima ”bevidsthed” gennem egne erfaringer og mentale aktiviteter som refleksion, abstraktion og konsekvensberegninger. Snarere har de været de filterløse modtagere af en massiv ideologisk og ensrettet indlæring fra deres voksenmiljøers side: Pædagoger, lærere, journalister og forældre (de sidste uden evne, mod til eller ønske om at give børnene en modvægt til indoktrineringen). Der er tale om en så demokrati-fremmed og ensrettet indlæringsform, at det vækker mindelser om de totalitære stater, verden stiftede bekendtskab med i sidste århundrede. Nazi-Tyskland kunne være et eksempel.

Den 16-årige svenske skolepige, Greta Thunberg, inkarnerer i den grad resultatet af denne ensretning. Båret frem af medierne som den nye komet på CO2-himlen, pjækker hun fra skole med fuld accept fra lærere og forældre og rejser rundt i verden og fremfører i sin dybe indoktrinerede tilstand et budskab om jordens undergang. Som 16-årig folkeskoleelev har hun aldrig modtaget videnskabelig uddannelse, har aldrig forsket, kender ikke væsentlige problemstillinger og pro et contra indenfor klimavidenskaben. Kort sagt: Hun aner ganske enkelt ikke, hvad hun taler om. Alligevel tilskriver medierne hende politisk og videnskabelig integritet og legitimitet, de tiljubler hende som et sandhedens orakel, ja, TV2 online nyheder kalder hende ligefrem for ”alle unge klimaaktivisters moder”.

Det kunne have været interessant, hvis medierne i stedet for ensidigt at ”hype” Greta, Cortez og fredagens demonstranter, havde gjort det, de er sat i verden for, nemlig stille kritiske spørgsmål. Men nej! Og hvor meget kan man egentlig også forlange af en medieverden, der i 30 år aldrig har interesseret sig for at sætte spørgsmålstegn ved noget så afgørende som den manglende direkte (kausale/empiriske) dokumentation for påstanden om, at det er menneskeligt udledt CO2, der skaber klimaforandringerne?

Da medierne aldrig har spurgt, så er det på tide at gøre det her: Hvad bygger ”klimaforskerne” således deres påstand på? Svaret er, at ”klimaforskerne” har fundet en korrelation mellem temperatur- og CO2 niveau. ”Klimaforskerne” henviser her typisk til bestemte iskerneboringer på Antarktis (Vostok-iskernen). Resultaterne af disse boringer går ca. 400.000 år tilbage og viser indiskutabelt benævnte relation. Når temperaturen stiger/falder, ses samme ske med CO2. Heraf udledes, at når mængden af CO2 stiger så bliver det varmere (drivhuseffekt). Der er dog bare lige den hage ved den fundne relation, at den viser det omvendte: Altså at temperaturen stiger/falder, før CO2 gør det! Hypotesen om en drivhuseffekt, ryger dermed på møddingen. Hvad mere er, så eksisterer korrelationen ikke i langt den overvejende del af den geologiske historie. Ja, i nogle perioder har det ligefrem været sådan, at de to størrelser har bevæget sig direkte modsat hinanden! At den såkaldte ”klimavidenskab” har valgt kun at gå ud fra ca. en ti-tusindedel af jordens historie, 400.000 år, og se bort fra de øvrige 4.5 milliarder år, der væsentligt modsiger den fundne relation, er grunden til, at jeg har sat ”klimaforskere” og ”klimavidenskab” i citationstegn.

Men hvad er så årsagen til klimaforandringerne? Det mest sandsynlige er, at der ikke som sådan er én årsag. Klimaforandringer er komplekse og ikke noget vi mennesker har skabt. Klimaforandringer er et vilkår. Gennem 4.6 milliarder år har klimaet således været under konstant forandring. Herunder har f.eks. kolde og varme perioder løbende vekslet med hinanden.

Skal vi have en chance for at håndtere fremtidens klimaudfordringer må vi forholde os reelt videnskabeligt til virkeligheden, og ikke som nu lukke øjnene for fakta, når disse ikke passer ind i vores verdensbillede. Kun på den måde kan vi handle bedst muligt og undgå at foretage ekstreme fejldispositioner med ekstreme menneskelige og økonomiske omkostninger til følge. Sådanne omkostninger vil blive resultatet ved en realisering af Cortez’ totalt fejldisponerede Green New Deal. Desværre bevæger FN’s klimakrisemøde, der startede mandag den 23. september, sig ud ad samme tangent, som Green New Deal:

Dommedagsprofetier og indoktrinerede børn: 100. Videnskab og bæredygtige løsninger: 0.

Læs Original Artikel – Klik her

Tags:
Du kan herunder "Like" og/eller dele denne artikel på:
Facebook - Twitter - Pinterest eller Email

Hvad er din mening?
Du kan kommenterer på denne artikel, nederst på denne side...

©2021 HAStoSEE.COM - Rigtige Nyheder

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account