For et flertal i USA er der kun to køn: kvinder og mænd

Ingen kontrol med ikkevestlige sammenføringer


Inden sidste valg lovede Socialdemokratiet danskerne, at det ville genvinde kontrollen med den ikkevestlige indvandring. Status næsten tre år efter valget er imidlertid, at regeringen endnu ikke har gennemført et eneste af de nævnte initiativer fra den store plan, der skulle redde Danmark – heller ikke loftet over den ikkevestlige indvandring, skriver Christian Foldager i Berlingske.

”Indtil nu har regeringen heller ikke meldt ud, hvor højt loftet over den ikkevestlige indvandring skal være, men Tesfaye har tidligere i sin bog ’Velkommen Mustafa’ indikeret, at loftet bør være omkring 5.000 om året. Problemet er bare, at alene familiesammenføringerne overgår det antal.

Fra 2015 til 2020 blev gennemsnitligt 6.063 udlændinge fra ikkevestlige lande årligt familiesammenført til Danmark ifølge Danmarks Statistik. Samlet indvandrede i perioden gennemsnitligt 22.946 udlændinge om året fra ikkevestlige lande.

Det er således ikke rigtigt, når Tesfaye skriver, at Folketinget har ’demokratisk kontrol’ med familiesammenføringerne fra ikkevestlige lande. Folketinget har rigtignok vedtaget en række krav til familiesammenføring, men ikke et loft over antallet af familiesammenførte”.

Source link