Danmark: Tuesday, May 11, 2021
© 2021 HAStoSEE.COM
Gratis - Del Gerne
Gratis - Del Gerne
Online Læsere: 41
(3 kikker bare på de flotte billeder)
Danmark og hele den vestlige verden er ved at gå til grunde, godt hjulpet af den politisk korrekte venstreorienterede fakenews bølge der hersker i både politik og medier. Vi har samlet artikler fra Websites som kæmper mod denne udvikling.
Flere end hver fjerde pige i 9. klasse har skadet sig selv


Selvskade er en udbredt måde for børn og unge at håndtere psykisk mistrivsel på. Især for piger er selvskadende adfærd et omfattende problem, viser en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden, der samtidig viser, at mange børn og unge, der skader sig selv, ikke altid oplever at få den hjælp, de har brug for.

For mange børn og unge kan det at påføre sig selv fysisk smerte være en måde at få et øjebliks fred fra de svære eller ubehagelige følelser og situationer, de oplever i livet.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Børns Vilkår og TrygFonden lavet blandt 700 skoleelever i 9. klasse før corona-pandemien. Tendensen er mest udbredt blandt piger, hvor flere end hver fjerde på et tidspunkt har skadet sig selv – fx ved at skære sig, kradse sig eller slå sig selv. Blandt drengene er det hver syvende.

Undersøgelsen er en del af rapporten ”Selvskade – et fysisk udtryk for psykisk mistrivsel blandt børn og unge”, der foruden spørgeskemaundersøgelsen bygger på 2.300 henvendelser til BørneTelefonen om det at skade sig selv.

”Det bør få alle alarmklokker til at ringe, når så mange børn og unge tyer til selvskade som en måde at håndtere psykisk mistrivsel og det, der er svært i livet, på. Det er noget, vi skal tage meget alvorligt, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at hverken piger eller drenge kommer derud, hvor man skader sig selv for at ’lette smerten’ fra andre problemer,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Selvskade er et udtryk for psykisk mistrivsel
På baggrund af undersøgelsen og børnene og de unges fortællinger til BørneTelefonen viser rapporten en sammenhæng mellem selvskade og bestemte former for alvorlige livsbegivenheder og mistrivsel. Ensomhed, mobning, psykiske lidelser, dårligt selvværd, kropsutilfredshed, spiseforstyrrelser og et problematisk forhold til forældre er noget af det, der særligt fylder hos de børn og unge, der har skadet sig selv.

Når børn og unge bevidst påfører sig selv fysisk smerte, hænger det ifølge rapporten ofte sammen med, at det kan lindre de svære følelser. ”For at få smerten indefra væk”, som en pige i undersøgelsen giver som forklaring på, at hun skader sig selv. Selvskade bliver en måde at håndtere et mentalt ubehag på. De fleste drenge og piger, der skader sig selv, svarer i rapporten, at de gør det for at få kontrol over egne følelser.

”Børn og unge må ikke stå alene, når livet er svært, og man er i så alvorlig mistrivsel, at man skader sig selv. Det er afgørende, at der er hjælp at få, og her spiller de voksne omkring børnene en meget vigtig rolle. At klæde forældre og fagpersoner på til at kunne forstå og genkende selvskade er forudsætningen for, at de unge kan få den rette hjælp hurtigst muligt,” siger Rie Odsbjerg Werner, direktør i TrygFonden.

Hurtig og effektiv hjælp er afgørende
En stor del af de børn og unge, der har skadet sig selv, fortæller, at de ikke har nogen at tale med i deres liv, hvis de er kede af det, frustrerede eller vrede. Samtidig fortæller andre, hvordan de har oplevet at føle sig overset, ignoreret og ikke følt sig taget alvorligt, hvis de har forsøgt at række ud efter hjælp. Rapporten peger på, at voksne og børnefællesskaber spiller en central rolle i forebyggelsen af selvskadende adfærd.

”Selvskade er ikke en sygdom i sig selv, men et symptom på mistrivsel. Rapporten viser en klar sammenhæng mellem selvskade og temaer i børns liv, hvor forældre eller fagpersoner har gode muligheder for at gøre en forskel. At få udbredt viden om selvskade er forudsætningen for at få hurtig og effektiv hjælp til ofre for selvskade, så en farlig praksis ikke får lov at rodfæste sig som mestringsstrategi.  Alle børn og unge, der skader sig selv, skal have ret til at få den rigtige hjælp, men rapporten viser tydeligt, at det desværre langt fra er tilfældet i dag,” siger Rasmus Kjeldahl.

BørneTelefonen havde i 2020 over 2.300 samtaler med børn og unge, som handlede om selvskade. Det er dermed et af de ti emner, der fylder mest i samtaler på BørneTelefonen.

Øvrige nøgleresultater i rapporten

  • Selvskade er mest udbredt blandt piger i 9. klasse, hvor 28 pct. har skadet sig selv, mens det for drenge er 14 pct. På tværs af køn svarer mere end en femtedel (21 pct.), at de på et tidspunkt har skadet sig selv.
  • Langt de fleste af eleverne i 9. klasse, der ifølge undersøgelse har skadet sig selv, har gjort det inden for det seneste år. Det gælder 85 pct. af pigerne og 77 pct. af drengene.
  • Mere end hver tredje af dem, der ifølge undersøgelsen har skadet sig selv inden for det seneste år, har gjort det flere end seks gange det seneste år.
  • Rapporten viser også, at der er forskel på den måde, som drenge og piger skader sig selv. Her er tendensen, at pigerne skærer og kradser sig selv, mens drengene oftere slår sig selv.
  • Det hyppigste svar blandt både piger og drenge er, at de skader sig selv med vilje for at få kontrol over deres følelser. Det svarer 43 pct. af pigerne og 37 pct. af drengene. For pigerne er de næsthyppigste årsager, at de gerne vil glemme deres problemer, og at de ikke kan holde ud at have det så dårligt. For drengene er den næst hyppigste årsag, at de vil straffe sig selv.
  • Mere end halvdelen har skadet sig selv blandt de unge, der angiver, at de ingen har at tale med i deres liv, hvis de er frustrerede, kede af det eller vrede.

Source link

Du kan herunder "Like" og/eller dele denne artikel på:
Facebook - Twitter - Pinterest eller Email

Hvad er din mening?
Du kan kommenterer på denne artikel, nederst på denne side...
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2021 HAStoSEE.COM - Rigtige Nyheder

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account