Danmark: Friday, December 13, 2019
© 2019 HAStoSEE.COM
Gratis - Del Gerne
Gratis - Del Gerne
Online Læsere: 48
(4 kikker bare på de flotte billeder)
Danmark og hele den vestlige verden er ved at gå til grunde, godt hjulpet af den politisk korrekte venstreorienterede fakenews bølge der hersker i både politik og medier. Vi har samlet artikler fra Websites som kæmper mod denne udvikling.
mere

Den Korte Avis | Statsborgerskab skal kun tildeles loyale indvandrere og efterkommere over 30 år

Af Kirsten Damgaard, psykolog ,  redaktør af www.respublica.dk , medlem af Forum for Islamforskere i Danmark.

 

Jihadister vil hjem

Bomberne flyver om ørerne og bilerne brænder i ghettoerne som en del af unge mænds kamp for deres  udemokratiske macho modkultur. Hellige krigere med dansk statsborgerskab vil gerne “hjem” skønt de foragter vores ligestilling, folkestyre og retssamfund. Deres dræbende engagement i at opbygge en stat på uligestilling, religions-ufrihed , Allahs diktater og sharia er blevet forhindret. Så nu er det moderne  Danmark det bedste sted at opholde sig, synes flere af dem. Formentlig bliver vi nødt til at tage imod omkring 30 jihadier, deres evt. afkom og  måske deres mellemøstlige  demokratifjendtlige ægtefæller. Vi bliver nødt til at at give dem behandlinger i sundhedsvæsenet, rehabilitere dem og holde dem og deres familier forsørgede. Men fremover kunne lovgiverne overveje følgende, for at beskytte etniske danskere i eget land : Ingen indvandrere/flygtninge skal have tildelt dansk statsborgerskab før det fyldte 30.år. Heller intet barn født her, hvor begge forældre under opholdet er blevet naturaliserede, skal have dansk indfødsret før egen 30 års fødselsdag. Når det gælder en indvandrer fra EU til Danmark  har vedkommende jo sit eget europæisk statsborgerskab i en retsstat samt EU borgerskabet at støtte sig til. Jeg begrunder mit forslag i følgende facts.

 

Illoyale efterkommere

Når man ser på ungdomskriminalitet og bandekriminalitet topper den enkelte kriminelle generelt før 30 års alderen. Det gælder også jihadister. Det er desværre et faktum, at der er overvægt af dømte straffelovsovertrædere blandt indvandrere og efterkommere. Ligeså er bandekriminelle og jihadister som ikke er  etniske danskerei relativt flertal –  som efterkommere eller indvandrede som børn. Der er segmenter af tilvandrere vi udfra erfaring og kølig statistik burde følge i ungdoms- og tidlig voksenalder, i stedet for at begave dem med dansk statsborgerskab som 18-19 årige. Til det er registerforskning (data mining) et udmærket middel. Ved analyser får vi forhåbentlig også fingerpeg om hvilke vilkår der fremmer modkultur fx islamisk privatskole, mors depression, genopdragelse i hjemlandet, faders malplacerede opdragelse, manglende fritidsorganisation pga at børnepenge sendes ud af landet osv..

 

Kun voksne kan bedømmes

Følelsesgrundlaget og bedømmelsesgrundlaget er først  fuldt udviklet hos mennesker som ca. 25 årige. Ved at se på personens praksis som ung og voksen får Danmark altså bedre mulighed for at vurdere, om det er en person vi ønsker som permanent medborger. Så når eksempelvis en ung herboende retsinding arabisk statsborger og hans ligeså ikke-kriminelle arabiske hustru  begge overgår til at være danske statsborgere som 30 årige, må deres mange eller få børn altså vente med  statsborgerskabet til de selv er 30 år, idet de er født af ikke danske forældre. Først når en person er ordentlig voksen og vi har kunnet vurderet hans moral og loyalitet mod det danske folk, vil vi for vores egen sikkerheds skyld tildele udlændinge, der af egen fri vilje har søgt ophold i dansk kultur og dermed i vestlig civilisation (adoptivbørn altså undtaget) et dansk statsborgerskab. Forældrenes beslutning om at udvandre og derefter indvandre kan således komme til at have utilsigtede omkostninger for deres børn. I min optik må indfødte folks tryghed på eget territorie altid veje højere end nogle tilvandreres ønsker og bekvemmelighed.

 

Nødvendig diskrimination

Ja, der er nogle efterkommere der vil føle sig i klemme i en kort årrække, for de  ønsker ikke retligt at tilhøre det mere eller mindre fejlslagne land, deres forældre også fravalgte at leve i. Nogle vil heller ikke kunne blive tjenestemænd i politiet eller i hæren som unge – det finder jeg faktisk betryggende med de mange pågående terrorangreb på tværs i Europa. Frankrig er fx ved at løslade 450 radikaliserede og 50 terrorister  (jfr. Weekendavisen 1.febr. 2019 ) og der er alene afværget 60  terrorangreb i Frankring siden 2013. Vi må kunne lovgive om at tage naturaliserede ind i disse etater senere i livet som tjenestemænd. Andre unge vil måske ikke kunne opnå banklån til virksomheder, når de endnu ikke er statsborgere. Denne kortvarige uheldige diskrimination vil imidlertid være en lille pris for større generel sikkerhed, ligesom man må ihukomme at den indvandrede families samlede situation må anses for stærkt forbedret i og med at de er bevilget ophold i en velfærdsstat. Statsløse palæstinensere må følge samme 30 års regel, for de har som segment især vist sig illoyale mod den danske befolkning med deres megen kriminalitet.Vi kan nok ikke udvise dem, men en gunstbevilling som statsborgerskab behøver danske politikere ikke at forære dem tidligt i livet.

 

Lovgiverne kunne også overveje om ikke vi skulle tage ved lære af Erdogan, og rent faktisk udsende  de  ca. 225 udlændinge som de seneste to år har fået inddraget deres opholdstilladelse, men alligevel  anser sig berettiget til at  belaste vores land kulturelt og økonomisk ved ikke at udrejse. (Berlingsk febr. 2019).

Læs Original – Klik Her

Du kan herunder "Like" og/eller dele denne artikel på:
Facebook - Twitter - Pinterest eller Email

Hvad er din mening?
Du kan kommenterer på denne artikel, nederst på denne side...

©2019 HAStoSEE.COM - Rigtige Nyheder

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account