Danmark: Tuesday, September 22, 2020
© 2020 HAStoSEE.COM
Gratis - Del Gerne
Gratis - Del Gerne
Online Læsere: 40
(5 kikker bare på de flotte billeder)
Danmark og hele den vestlige verden er ved at gå til grunde, godt hjulpet af den politisk korrekte venstreorienterede fakenews bølge der hersker i både politik og medier. Vi har samlet artikler fra Websites som kæmper mod denne udvikling.
mere


Regeringen havde en plan.

 

Man skulle lukke store dele af det danske samfund ned for en periode. Det skulle bringe corona-smitten under kontrol. Derefter kunne man begynde en gradvis genåbning af samfundet.

 

Nedlukningen fungerede umiddelbart efter hensigten. Smittetrykket faldt. Der kom lokale udbrud, men som helhed gik det den rigtige vej med smitten.

 

Så begyndte man at genåbne samfundet … og det fik smitten til at stige igen. Smittetallet svinger lidt fra dag til dag, men det har bevæget sig opad.

 

Nu står det klart, at kampen mod corona ikke er vundet. Truslen er fortsat stærk.

 

Stramninger

Tirsdag fremlagde sundhedsminister Magnus Heunicke så nye planer for at få banket smitten ned. Han understregede, at en stor del af indsatsen skulle gøres lokalt.

 

Specielt blev der lagt op til strammere regler i Københavns-området, hvor smittespredningen er særlig alvorlig (det drejer sig om Københavns Kommune og 16 omkringliggende kommuner).

 

Blandt andet skal barer og værtshuse lukke klokken 22, og man skal have mundbind på, når man går rundt på en restaurant.

 

Sundhedsministeren og hans embedsmænd opfordrede samtidig til, at man tog lignende forholdsregler ved private sammenkomster. Meget tyder da også på, at en stor del af smitten foregår i private sammenhænge.

 

Derfor lægger myndighederne nu også endnu stærkere op til, at man begrænser sin omgangskreds. Jo flere nye og ukendte mennesker, man blander sig med, jo større er smitterisikoen.

 

Tre store spørgsmål

Corona-smittens comeback rejser tre store spørgsmål:

 

Er myndighedernes opfordringer til borgerne om at passe på stærke nok?

 

Er de regler, som borgerne skal følge, skrappe nok?

 

Gør man nok for, at alle dele af befolkningen retter ind efter myndighedernes regler og påbud?

 

Hvor var Mette Frederiksen?

Er myndighedernes opfordringer til borgerne om at passe på stærke nok?

 

Svaret er nej. Hvis man virkelig ville sætte fuldt tryk på appellerne til danskerne, burde statsminister Mette Frederiksen have været til stede på pressemødet tirsdag og have lagt hele sin prestige i at få rettet skuden op.

 

Det vides ikke, hvorfor hun ikke var der. Måske var begrundelsen, at dette pressemøde specielt drejede sig om Københavns-området. Måske ønskede hun ikke at forbindes med den seneste tids negative corona-udvikling.

 

Under alle omstændigheder var det en fejl. Mette Frederiksen skulle endnu engang have stillet sig i spidsen.

 

Der bør strammes yderligere

Er de nye regler skrappe nok?

 

Nej, det er de nok ikke. Tidligere direktør for Statens Serum Institut, Niels Strandberg Pedersen, siger til BT, at man efter hans mening skulle gå længere med at stramme op.

 

Han mener, at man må lukke gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner ned i en periode for at få smittetrykket ned (Berlingske). Det samme gælder efter hans mening for efterskoler, højskoler og muligvis også de ældste klasser i folkeskolen.

 

Strandberg Pedersen siger: ”Vi så i foråret, at nedlukninger er et meget effektivt våben mod smittespredningen, og man ville måske kunne nøjes med at lukke skoler og uddannelser ned i 14 dage til en måned.”

 

Den tidligere direktør for Statens Serum Institut så ligeledes gerne forsamlingsforbuddet komme længere ned, for eksempel på 25 personer. Han vil også lukke midlertidigt ned for alle steder med udskænkning.

 

Og så mener han, at vi for en tid er nødt til at lukke ned for private fester, såsom konfirmationer og bryllupper.

 

”Risikoen for, at der nogle, som bliver smittet og kan blive alvorligt syge, er simpelt hen for stor,” siger han.

 

Enorm overrepræsentation af ikke-vestlige indvandrere

Men der står stadig én stor elefant i rummet, som Niels Strandberg Pedersen og andre eksperter undviger at tale om. Til trods for, at den er helt afgørende for smittespredningen.

 

Den drejer sig om ikke-vestlige indvandrere, der er voldsomt overrepræsenterede blandt de smittede.

 

Nye tal fra Statens Seruminstitut, som blandt andet er blevet gengivet i Den Korte Avis, viser dette billede.

 

På Københavns Vestegn har 46 procent af de coronasmittede pakistansk baggrund. 46 procent! Vi taler om en gruppe, der kun udgør 3,5 procent af befolkningen i området.

 

De ikke-vestlige indvandrere er også voldsomt overrepræsenterede i corona-statistikken på landsplan.

 

Disse alvorlige kendsgerninger bliver i vidt omfang fortiet i debatten. En af de læger, der kommenterer corona på TV, havde bare denne nonchalante kommentar: ”De må have holdt en stor fest.”

 

Start nu

Vi taler om problemer, der har meget store konsekvenser for danskernes liv og helbred. Alligevel bliver de fortiet i store dele af medierne og blandt eksperterne. Politisk korrekthed.

 

De ikke-vestlige indvandreres bidrag til coronasmitten er stort og stærkt bekymrende. Der må gives svar på en række spørgsmål:

 

Hvor kommer denne smitte fra, hvilke smittekæder bringer den videre?

 

Hvilke konsekvenser kan dette få for coronasmitten i den danske befolkning? Og hvilke konsekvenser kan det få for samfund og økonomi?

 

Hvordan bremser man den tilsyneladende massive smittespredning i de ikke-vestlige indvandreres parallelsamfund? Hvordan sikrer man, at disse grupper i befolkningen følger reglerne?

 

Hvis man skal bekæmpe corona, må man have en åben debat om disse spørgsmål. Start nu.Source link

Du kan herunder "Like" og/eller dele denne artikel på:
Facebook - Twitter - Pinterest eller Email

Hvad er din mening?
Du kan kommenterer på denne artikel, nederst på denne side...
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2020 HAStoSEE.COM - Rigtige Nyheder

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account