Danmark: Thursday, September 24, 2020
© 2020 HAStoSEE.COM
Gratis - Del Gerne
Gratis - Del Gerne
Online Læsere: 44
(4 kikker bare på de flotte billeder)
Danmark og hele den vestlige verden er ved at gå til grunde, godt hjulpet af den politisk korrekte venstreorienterede fakenews bølge der hersker i både politik og medier. Vi har samlet artikler fra Websites som kæmper mod denne udvikling.
Den Korte Avis | Prognose: Hvis der ikke gribes ind, vil Danmark få 2000 corona-smittede om dagen 1. oktober


Udviklingen i smittespredning har været temmelig foruroligende i de sidste par uger. Siden 28/8 har antallet af nyregistrerede smittede pr. dag været exponentielt stigende (meget præcist 68,2×exp(0,103×antal dage efter 27/8), indtil 12/9 med R2=0,93). Siden 2/9 har antallet af indlagte på hospital, fulgt den samme stigningstakt.

 

Der er sket meget siden starten af krisen, blandt andet har antallet af test pr. dag, for corona virus, varieret og også test-strategien har ændret sig hyppigt. Tager man imidlertid de rapporterede tal for registrerede smittede for gode varer, viser det sig at aldersfordelingen af de smittede har ændret sig markant.

 

Ser man på de forskellige aldersgrupper, fra personer i 20erne til personer i 80erne, viser det sig at der i starten var nogenlunde samme incidens (antal nye registrerede smittede pr. uge pr. 100.000 personer i aldersgruppen).

 

Før 10/8 havde de 20-29 årige en incidens på 13,4 mens de 80-89 årige lå på 12,9, og ind imellem var der variationer fra 10 til 15. Efter 10/8 (til 10/9) var incidensen for de 20-årige steget til 30,7 og for de 80-årige var den faldet til 2,8. Mellem de 20-årige og de 80-årige, varierer incidensen næsten lineært, med et skæringspunkt ved 50 år, sålede at personer over 50 år tilsyneladende har passet bedre på, mens personer under 50 år har haft stigende smitte.

 

Det er ikke så mærkeligt, når man tager i betragtning at antallet af hospitalsindlæggelser, og især af dødsfald, er langt højere blandt de ældre end blandt de yngre. Konsekvensen af den ændrede aldersfordeling af smitten har været, at antallet af indlæggelser er faldet fra 18% af de registrerede smittede før 10/8, til 10% efter 10/8, og antallet af dødsfald (Case Fatality Rate, CFR) er faldet fra 4,1% til 1,1%.

 

Meget kan ændre sig

Der kan (og vil givetvis) ske mange ændringer fremover. Sidst i august blev der indført påbud om mundbind i offentlig transport, og effekten er måske ikke slået helt igennem endnu. Der er også for nylig indført restriktioner i de 17 mest smitteramte kommuner, og der tales allerede nu om yderligere restriktioner. Det er også meget muligt at der kan ske adfærdsændringer, f.eks mere udbredt brug af mundbind.

 

Politiet ser ud til at skærpe indsatsen mod større forsamlinger, og det kunne tænkes at smitteopsporingen bliver gjort mere effektiv. Det kunne man for eksempel gøre ved at anvende de mange digitale spor fra mobiltelefoner, kreditkort mm, sådan som man gør i Østasien, men som vi ikke vil gøre i Danmark, på grund af persondatalovgivningen. Måske kunne karantænereglerne strammes op, således at flyrejsende fra højrisiko områder, som Pakistan og Tyrkiet, ikke kan vade lige ind i Danmark, uden at gå i karantæne.

 

Aldersfordelingen kunne også ændre sig igen. England har de sidste 8 dage haft nøjagtig den samme incidens som Danmark, og her har man set en stigning i smitten blandt de ældre.

 

Men hvis der ikke sker ændringer

Hvis der ikke sker ændringer, så fortsætter udviklinge imidlertid i samme spor som i de foregående 2 uger.

 

Så vil Danmark 1. oktober have over 2.000 nye registrerede smittede om dagen og omkring 300 hospitalsindlagte med Covid-19.

 

Skulle det fortsætte yderligere en måned (hvad Gud forbyde), ville vi 1. november nå op på 60.000 nye registrerede smittede pr. dag, 7.000 hospitalsindlagte og 100 døde pr. dag. Forhåbentlig sker der noget længe forinden, som sænker smittespredningen dramatisk. Ellers ser det sløjt ud for julestemningen i år.

 

Per Ullidtz er uddannet som civilingeniør. Derefter har han arbejdet på DTU, og de sidste 10 år før pensionering, for University of California, via et lille dansk firma. Hans hovedinteresse har være matematisk simulering.Source link

Du kan herunder "Like" og/eller dele denne artikel på:
Facebook - Twitter - Pinterest eller Email

Hvad er din mening?
Du kan kommenterer på denne artikel, nederst på denne side...
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2020 HAStoSEE.COM - Rigtige Nyheder

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account